J. Kunderi 8a, Tallinn
+372 5860 2858
10.00-17.00

Kursused

Õppekava ja ainekavad on heaks kiidetud Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt.

Ettevalmistav kursus “Programmeerime mängides”

Vanus: 5-7 aastat (vanem ja kooliks ettevalmistav rühm lasteaias)

Tunni pikkus: 45 minutit koos mänguvaheajaga

Kursuse kirjeldus: Tundides õpivad lapsed matemaatikat ning ümbritsevat maailma, arhitektuuri ja mehaanika aluseid, tegelevad lugemisega ning õpivad tundma programmeerimise aluseid kasutades Blue-Bot roboteid ning LEGO konstruktoreid.

1 kursus “Visuaalse programmeerimise alused”

Vanus: 7-8 aastat (1 klass)

Tunni pikkus: 90 minutit koos mänguvaheajaga

Kursuse kirjeldus: Tundides lapsed paarides konstrueerivad, programmeerivad ning uurivad robotehnilisi mudeleid LEGO WeDo 2.0. Õpivad tundma mehaanika ja füüsika seaduseid ning muidugi avardavad oma silmaringi, sest tunniteemad on seotud ümbritseva maailmaga.

2 kursus “Projekteerimine ning modelleerimine”

Vanus: 8-9 aastat (2 klass)

Tunni pikkus: 90 minutit koos mänguvaheajaga

Kursuse kirjeldus: Tundides tegelevad lapsed suurte projektide loomisega. Erinevaid masinaid ja mehhanisme uurides, projekteerides hooneid ning konstruktsioone arendavad õpilased oma analüütilist ning ruumilist mõtlemist, orienteeruvad paljudes mehaanika, füüsika, disaini ja informaatikaga seotud küsimustes.

3 kusrsus “Tehnoloogia ja mehaanika”

Vanus: 9-10 aastat (3 klass)

Tunni pikkus: 90 minutit koos mänguvaheajaga

Kursuse kirjeldus: Tundides õpivad lapsed tundma lihtsate ning keerukate mehhanismide, masinate ning erinevate konstruktsioonide  tööpõhimõtteid, mis ümbritsevad neid igapäevaelus. Viivad läbi katseid tasakaalustatud ning tasakaalustamata jõududega, kinnistavad teadmisi vahemaa, aja, kiiruse, kaalu mõõtmises kasutades LEGO Machines and Mechanisms komplekte ning loovad oma dimensioone Scratch 3.0 abil.

4 kursus “Robootika”

Vanus: 9-10 aastat (4 klass)

Tunni pikkus: 90 minutit koos mänguvaheajaga

Kursuse kirjeldus: Tunnid on pühendatud loomisele, programmeerimisele, katsetamisele juhitavate LEGO Mindstorms EV3 robotitega, kasutades reaalseid tehnoloogiad robotehnika maailmast. Lapsed arendavad programmeerimisoskusi ning algoritmilist mõtlemist, teadustegevuse oskusi ja inseriteadusi.

5 kursus “Täiustatud robootika”

Vanus: 11-12 aastat (5 klass)

Tunni pikkus: 90 minutit koos mänguvaheajaga

Kursuse kirjeldus: Iga tund on hariv ning põnev vaatepilt, kus suurema keerukustmega LEGO Mindstorms EV3 robotid läbivad spetsiaalselt ettevalmistaud missioone, reisivad ümber maailma ning võitlevad lahingutes. Tundides õpivad lapsed mehaanikat keerukamal astmel, teevad tutvust elektroonika alustega, programmeerivad mikrokontrollereid ning valmistuvad erinevateks võistlusteks Eestis ning väljaspool.