J. Kunderi 8a, 10128 Tallinn
+372 5860 2858

Kursused

Kursuste kirjeldus

Ettevalmistav kursus “Programmeerime mängides”
Vanus :  5-7 aastat (vanem ja kooliks ettevalmistav rühm lasteaias)

Tunni pikkus: 45 minutit koos mänguvaheajaga 1 kord nädalas

Kursuse kirjeldus: Tundides õpivad lapsed matemaatikat ning ümbritsevat maailma, arhitektuuri ja mehaanika aluseid, tegelevad lugemisega ning õpivad tundma programmeerimise aluseid kasutades Blue-Bot roboteid ning LEGO konstruktoreid. Blue-Bot robot-mesilasi saab juhtida ükskõik millise nutiseadmega  kasutades Bluetooth programmi. Meie tundides näevad lapsed, et telefone ning arvuteid saab kasutada mitte ainult mängimiseks või multikate vaatamiseks, vaid ka robotite juhtimiseks. Lapsed koos oma töödega rändavad spetsiaalselt välja töötatud põrandate peal, kus nad  tutvuvad erinevate loomadega, lahendavad nuputamisülesandeid, otsivad aardeid. LEGO mängib samuti  tähtsat rolli, sest just lego klotsidest ehitame me erinevaid objekte mängupõrandale, mis arendavad lapse ettekujutusvõimet,  ruumilist ning loogilist mõtlemist.

1 kursus “Visuaalse programmeerimise alused” 
Vanus: 7-8 aastat (1 klass) 

Tunni pikkus: 90 minutit koos mänguvaheajaga 1 kord nädalas

Kursuse kirjeldus: Tundides lapsed paarides konstrueerivad, programmeerivad ning uurivad robotehnilisi mudeleid Lego WeDo 2.0. Õpivad tundma mehaanika ja füüsika seaduseid ning muidugi avardavad oma silmaringi, sest tunniteemad on seotud ümbritseva maailmaga: loomad ning ümbritsev keskkond, taastuvad energiallikad ja palju muud huvitavat. Noored teadlased püüavad jõuda selgusele, kuidas kinnitatud faktid korreleeruvad abstraktsete teooriatega ning õpivad tegema õigeid järeldusi ümbritseva maailma kohta iga kord tehes tõelisi maailmaavastusi. Komplekti kuuluvad kallutus- ja kaugusandurid ning töö nendega on tõsine samm suurte robotitega töötamise poole, mis ootab õpilasi ees vanematel kursustel. Programmeerimiskeel Scratch Jr on väga sarnane laste lemmikule LEGO konstruktorile, sest programmi koostatakse/kirjutatakse värvilistest lego klotsikestest. Igale lapsele pakub suurt rõõmu oma mängu programmeerimine või hoopiski oma multika joonistamine, kus tegelased oleksid võimelised liikuma, hüppama, tantsima ning isegi laulma!

2 kusrsus “Tehnoloogia ja mehaanika”
Vanus: 8-9 aastat (2 klass)

Tunni pikkus: 90 minutit koos mänguvaheajaga 1 kord nädalas

Kursuse kirjeldus: Tundides õpivad lapsed tundma lihtsate ning keerukate mehhanismide, masinate ning erinevate konstruktsioonide  tööpõhimõtteid, mis ümbritsevad neid igapäevaelus. Viivad läbi katseid tasakaalustatud ning tasakaalustamata jõududega, kinnistavad teadmisi vahemaa, aja, kiiruse, kaalu mõõtmises kasutades LEGO Machines and Mechanisms komplekte ning loovad oma dimensioone Scratch 2.0 abil. Kodeerides selles keeles õpivad lapsed oma arvutite abil mitte ainult mängima, vaid ka looma ning ennast väljendama. Püstitatud eesmärkide lahendamise ning projektide koostamise kaudu arendavad lapsed oma algoritmilist mõtlemist, mis on aluseks headele õpitulemustele koolis. Samal ajal tegelevad nad lugemise ja arvutamisega, sest ilma selleta ei ole võimalik luua multikat, mainaslugu või mängu ning meie arvates, on see ideaalne motivatsioon matemaatika õppimiseks ning keele arendamiseks. Kui võtta arvesse fakti, et Scratch programm sarnaneb väga LEGO teematikaga, siis muutub meel veelgi rõõmsamaks.

3 kursus “Projekteerimine ning modelleerimine”
Vanus: 9-10 aastat (3 klass)

Tunni pikkus: 90 minutit koos mänguvaheajaga 1 kord nädalas

Kusrsuse kirjeldus: Tundides tegelevad lapsed suurte projektide loomisega, mis sisaldab endas ehitamist päris LEGO klotsidega (klotsid ja hariv komplekt Machines and Mechanisms) ning objektide loomisega virtuaalse  LEGO abil  Digital Designer programmi kasutades (just selle programmi abil on loodud kuulus “Lego. Film”!) Maja, auto, kosmoselaev või rüütliloss – 3D mudelite mitmekesisust piirab vaid looja fantaasia, sest programmis on olemas kõik LEGO elemendid kõiksugu värvides! Erinevaid masinaid ja mehhanisme uurides, projekteerides hooneid ning konstruktsioone arendavad õpilased oma analüütilist ning ruumilist mõtlemist, orienteeruvad paljudes mehaanika, füüsika, disaini ja informaatikaga seotud küsimustes. Projekteerimine õpetab lastele iseseisvust, aitab struktureerida igapäeva tegevesi ning maksimaalselt realiseerida oma loomingulist potentsiaali.

4 kursus “Robootika”
Vanus: 9-10 aastat (4 klass)

Tunni pikkus: 90 minutit koos mänguvaheajaga 1 kord nädalas

Kursuse kirjeldus: Tunnid on pühendatud loomisele, programmeerimisele, katsetamisele juhitavate LEGO Mindstorms EV3 robotitega, kasutades reaalseid tehnoloogiad robotehnika maailmast. Lapsed arendavad programmeerimisoskusi ning algoritmilist mõtlemist, teadustegevuse oskusi ja inseriteadusi. Mindstorms EV3 tarkvara lubab programmeerida õpilaste loodud mudeleid LabVIEW graafilise programmeerimiskeele abil, mis koosneb lihtsatest ning liikuvatest programmeerimisblokkidest. Kursus, mis kujutab endast tervet süsteemi, sisaldab paljusid kooliaineid, võimaldab õppida programmeerimist, robotehnikat, füüsikat, informaatikat ja matemaatikat loomingulises vormis ja ajendab lapsi iseseisvalt avardama oma silmaringi.

5 kursus “ Täiustatud robootika”
Vanus: 11-12 aastat (5 klass)

Tunni pikkus: 90 minutit koos mänguvaheajaga 1 kord nädalas

Kursuse kirjeldus: Iga tund on hariv ning põnev vaatepilt, kus suurema keerukustmega LEGO Mindstorms EV3 robotid läbivad spetsiaalselt ettevalmistaud missioone, reisivad ümber maailma ning võitlevad lahingutes. Tundides õpivad lapsed mehaanikat keerukamal astmel, teevad tutvust elektroonika alustega, programmeerivad mikrokontrollereid ning valmistuvad erinevateks võistlusteks Eestis ning väljaspool.

Töötavad välja oma juhtimis- ja katsetamismeetodeid, konstrueerivad mitte ainult juhiste järgi, vaid mõtlevad välja ning kaitsevad ka isiklike projekte. Kasutades oma kujutslusvõimet, saadud teadmisi ja kogemusi saavad õpilased luua päris omaenda roboteid, kes täidavad igat nende käsku!